Organisasjoner som har gitt innspill:

Trykk på organisasjonen for å lese innspillet som er sendt inn.

 

Bilde viser fire personer med funksjonsvariasjon som er i aktivitet. Øverst på bilde er det en tekst som sier «Likestillings- og mangfoldsutvalget ønsker innspill fra deg!».