Organisasjoner som har gitt innspill:

Klikk på organisasjonen for å lese innspillet som er innsendt til utvalget. Innspillet vil åpne seg i en ny fane.

 

Bilde viser fire personer med funksjonsvariasjon som er i aktivitet. Øverst på bilde er det en tekst som sier «Likestillings- og mangfoldsutvalget ønsker innspill fra deg!».