Gruppebilde
Utvalgsmøte i november 2021, med to nye medlemmer. Fra venstre: Henrik Syse, Nils Kristian Bogen, Bård Nylund, Silje Ask Lundberg, Tove Linnea Brandvik, Morten Magelssen,
Line Melbøe og Bjørn Hatterud. Olaug Nilssen og Ingrid Thunem deltok digitalt. Anne Cecilie Bentsen, Faridah Shakoor Nabaggala og Jon Krognes var ikke til stede.

Utvalgets medlemmer:

 • Nils Kristian Bogen, viserektor, Skien (leder)
 • Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
 • Faridah Shakoor Nabaggala, seniorrådgiver, Oslo
 • Henrik Syse, professor, Oslo
 • Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
 • Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
 • Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø
 • Jon Krognes, rektor, Hamar
 • Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
 • Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo
 • Ingrid Thunem, ungdomsrepresentant, Tromsø
 • Anne Cecilie Bentsen, seniorrådgiver, Oslo
 • Bård Nylund, avdelingsleder, Oslo