Hils på sekretariatet til utvalget:

12. januar var sekretariatet til utvalget endelig fulltallige. Sekretariatet er en engasjert gjeng og som gleder seg til å ta fatt på det spennende og viktige arbeidet til Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Camilla Huggins Aase er sekretariatsleder, og Sara Myhrer og Anne Hushagen er sekretærer.

Sekretariatet til Likestillings- og mangfoldsutvalget. Fra venstre; Anne Hushagen, Sara Myhrer og Camilla Huggins Aase.