2023

15. – 16. februar – tiende møte

 • Interne gjennomganger i utvalget.

2022

 

15. – 16. november – Niende møte

 • Interne gjennomganger i utvalget.

 

12. oktober – Åttende møte

7.- 8. september – Syvende møte

Skole og utdanning er tema for utvalgsmøte i september.

Foredragsholdere:

 • NSO – Norsk Studentorganisasjon, Maya-Katrin Skjeldal, velferds- og likestillingsansvarlig og Jørgen Aagedal Sundt, politisk rådgiver om utfordringene til studenter med funksjonsnedsettelser
 • SAFO – Samarbeidsforumet for Funksjonshemmedes Organisasjoner, Sandra Vanessa Borhaug, prosjektleder om segregering av elever med funksjonsnedsettelser i videregående skole
 • Professor og utvalgsmedlem Line Melbøe om situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse
 • Professor Jan Tøssebro, NTNU om skolesituasjonen for elever med ulike funksjonsnedsettelser
 • Hans Christian Holte, NAV-direktør om hvordan NAV bidrar til å få flere i arbeid og hvor kommer Nav til kort?
 • Professor Patrick Kermit, NTNU om skolesituasjonen for elever med sansetap
 • Autismeforeningen i Norge, styreleder Annette Drangsholt om skolesituasjonen for personer med nevrodiversitet

1. juni – Sjette møte

Arbeid og sysselsetting er temaet for utvalgsmøte i juni.

Foredragsholdere:

 • Utvalgsmedlem Paal Haavorsen fra NHO om utfordringer og løsninger på feltet.
 • Thorgeir Hernes, pensjonert tjenestemann fra Arbeidsdirektoratet og NAV, har utredet og administrert arbeidsmarkedspolitikk. Ledet i sin tid Rehabiliteringsmeldingen.
 • Halvor Hanisch, AFI. Hanisch er med i prosjektet The Politics of Disability Identity som ledes av Jan Grue, og leder selv forskningsprosjektet Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Elisabeth Ugreninov, Seksjon for helse- og velferdsforskning Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet: “Diskriminering og inkludering i arbeidsmarkedet med fokus på personer med funksjonsnedsettelser i et komparativt perspektiv
 • Karen Steffensen, Prosjektkoordinator Dyreassistert Arbeidstrening, Mental Helse Ungdom
 • Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen besøkte utvalget.

16. – 17. mars – Femte møte

Temaer som vil være i fokus på utvalgets femte møte:

 • CRPD
 • Interseksjonalitet
 • Kommunale tjenestetilbud

Familie:

 • Morten Magelssen (utvalgsmedlem), førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF
 • Bettina Lindberg, Løvemammaene

CRPD og kommunen

 • Else Leona McClimans, advokat
 • Kjetil Mujezinovic Larsen, professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland

Interseksjonalitet

 • Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
 • Eva Henriksen, sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom
 • Frøydis Sund, Likestillingssenteret
 • Faridah Nabaggala, utvalgsmedlem og daglig leder i Abloom

 

19. januar – Fjerde møte

Utvalget hørte fra følgende personer:

 • Rune Halvorsen, Professor ved OsloMet, Institutt for sosialfag – internasjonal forskning holdt presentasjonen: Erfaringer med virkemiddelbruk internasjoanlt og tiltak som kan ha overføringsverdi for Norge
 • Tove Linnea Brandvik, utvalgsmedlem og forbundsleder i NHF holdt presentasjon om BPA-utvalget og dets utredning som ble fullført desember 2022

 

2021

 

25 – 26. november 2021 – Tredje møte

Følgende organisasjoner og instanser deltok på utvalgsmøte:

 • Bufdir
 • Stopp Diskriminering
 • Stopp Hatprat
 • Redd Barna

Presentasjoner:

 • Johan L. Tønnesson, Professor i Sakprosa, ansvarlig for BA-programmet Klart språk holdt presentasjon om klarspråk
 • Ingrid Thunem, utvalgsmedlem og leder i Unge Funksjonshemmede holdt presentasjon om Seksualitet og funksjonsvariasjon 

14. oktober – Andre møte

Følgende organisasjoner gav innspill til utvalget:

 • SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
 • FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • NIM – Norsk institutt for menneskerettigheter
 • Unge Funksjonshemmede
 • LDO – Likestillings- og diskrimineringsombudet

30. august – Første møte

Utvalget ble ønsket velkommen av Statsråd Abid Raja.